Rad u srpnju

Rad u srpnju

Gerontodomaćica je osoba koja je potrebna starijoj osobi da bi joj pomogla u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza, a ujedno je i osoba od povjerenja. Upravo ova definicija pokazuje ono što žene projekta Žene kao stup društva jesu.

Zadaci gerontodomaćice su da pomaže u obavljanju kućanskih poslova, održava kuću, brine o higijeni, kupuje namirnice, odlazi u ljekarnu, priprema dnevne obroke, pomaže pri kretanju i odvodi korisnika k liječniku te je ugodno društvo korisnicima za razgovor ili izlazak u šetnju. Na taj način će starije osobe biti zadovoljnije i neće se osjećati usamljeno.

I u srpnju gerontodomaćice nastavljaju svoj posao, a ljetne mjesece koriste za obavljanje poslova u dvorištima i na terasama korisnika.

Fotografije pogledajte u Galeriji.