Sastanak u Staroj školi u veljači

Sastanak u Staroj školi u veljači

 

                            Gerontodomaćice i projekti tim na sastanku u Staroj školi u Šenkovcu

Dana 8. veljače 2021. u Staroj školi održan je sastanak gerontodomaćica i projektnog tima projekta Žene kao stup društva.

Sastanci se održavaju jednom mjesečno u sjedištu Udruge Ivana Perkovca te se analzira rad sa korisnicima na terenu.

Ovom prilikom gerontodomaćice preuzele su higijenske paketa za krajnje korisnike koji će biti podijeljeni tijekom veljače.

 

                                    Gerontodomaćice i projektni tim u Staroj školi u Šenkovcu